(Vanaf boven l-r) Eigen zin maken; Nieuwjaarsviering; Kungfuschoppen; Xiàngqí: een lastig Chinese schaakspel; Oerouds schrift ontcijferen bij tentoonstelling "De Gouden eeuw van China", Drents Museum, Assen.


Het Chinees Leercentrum is koploper als het om Chinese lessen voor meer- en hoogbegaafde kinderen gaat. De kinderen uit basisscholen vormen de grootste groep leerlingen van Chinees Leercentrum. De leerlingen zijn grotensdeel hoog- of meerbegaafd. Ze zijn leerlingen uit Leonardoscholen of zitten op plusklassen. We zijn telkens onder de indruk van de leercapaciteit van deze kinderen. Ze zijn welkom vanaf 4 jaar oud. Deze leerlingen vinden de taal lastig, maar de cultuur is altijd boeiend. Deze combinatie zorgt ervoor dat de kinderen lastige leerstof moeten leren leren, en de Chinese les toch aantrekkelijk blijven vinden. Het is belangrijk dat onze leerlingen niet alleen de taal leren maar ook begrijpen hoe onze rijke cultuur de bron is van informatie en wijsheid, en hoe hij beïnvloed onze taal en dagelijks leven.

De basisscholieren leren deze vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. We streven naar 50%-50% taal-cultuur balans in onze lessen. Ons aanpak bij de klassen voor hoogbegaafde kinderen is om een gevarieerd programma aan te bieden. Ze gebruiken het lesboek "Chinese Made Easy for Kids" en maken ook huiswerk van dezelfde methode. Ze krijgen 1-2 uur les van ons en maken huiswerk voor � - 1 uur in de week op school. Bovendien krijgen ze een toets na elk hoofdstuk.

Behalve leren uit boeken doen ze ook heel veel andere dingen. Onder andere: ze moeten woorden die ze willen gebruiken zelf opzoeken in het woordenboek, want we geloven in internaliseren; ze krijgen Chinese 'school/klascultuur', zoals de lerares begroeten bij binnenkomst, en bedanken en gedag zeggen als ze weggaan (allemaal in het Mandarijn-Chinees). Ze doen ook aan kalligrafie, feesten vieren, Chinese tempel beozeken, Chinese liedjes zingen en sudoku in het Chinees oplossen. Doordat we 5 jaar ervaring hebben, hebben we veel materialen ontwikkeld voor deze bijzondere groep kinderen.

We houden nauw toezicht bij de voortgang van de kinderen en communiceren continu met de leerkrachten, schoolbegeleiders en ouders. We geven 2 keer per jaar evaluaties mee met de schoolrapporten.

Om Chinees aan te bieden op school, kunt u de volgende stappen doen:

School:

  • Contact opnemen with het Chinees Leercentrum via email info@chineesleercentrum.n of telefoonnummer 06 1499 3141.

Ouders:

  • Ouders nemen het initiatief om bij de school aan te kaarten dat ze wensen dat hun kind Chinees volgt.
  • Schakel het Chinees Leercentrum in voor een afspraak met de school directie of IB.
  • Chinees Leercentrum maakt afspraak met school over de omvang, inhoud, duur, (start)tijd en dag van de lessen.
  • Om een klas te vormen, stellen de leerkrachten voor, wie in hun klassen de uitdaging nodig heeft.
  • Ouders zijn daarna uitgenodigd voor een informatieavond. Ouders kunnen daarna beslissen of ze hun kind naar Chinese les willen sturen of niet.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het betalen van het lesgeld:
  • De lessen worden door de school betaald. Deze vorm komt meestal voor als de lessen deel uitmaken van het curriculum.
  • De ouders betalen voor de lessen en de school ondersteunt de lessen door het beschikbaar maken van leslokaal en andere materie.
  • De kosten worden door beide partijen verdeeld. 
Basisscholen

Onze basisscholieren kenmerkt zich door leergierigheid, enthousiasme en begaafdheid. Ze zijn vaak kinderen uit plusgroepen en sommige van hen zitten op Leonardoscholen.
Toets van een Groep 8 leerling na 2 jaar Chinees:E: info@chineesleercentrum.nl   |   T: 06 1499 3141   |   Vacature   |   Privacy statements   |   Contact

Alle rechten ©, Copyright Chinees Leercentrum 2007 - 2012
Powered by hippette, Ontwerp & productie rechten
Website is gemaakt voor Internet Explorers