"Chinees Op Maat Boek 2: Ons Leven in Nederland en China" is nu beschikbaar!

Zoals aangekondigd is het tweede deel van onze lesmethode "Chinees Op Maat" voor meer- en hoogbegaafde leerlingen nu beschikbaar. Dit tweede deel heet "Chinees Op Maat Boek 2: Ons leven in Nederland en China". In dit boek leren basisscholieren hoe ze zich kunnen voorstellen in het Mandarijn-Chinees, te vertellen wat ze leuk vinden, wat hun hobby's zijn, en te vragen over waar en hoe een Chinees kind woont. Kortom, ze leren vragen te stellen en te beantwoorden. Ook leren ze veel zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en hoe ze deze woorden in een zin kunnen toepassen. Het is een heel praktische lesmethode die leerlingen in staat stelt hun leven in Nederland te omschrijven en vragen te stellen over het leven in China. Van hen wordt verwacht dat ze zinnen in dit boek kunnen vertalen van het Chinees naar het Nederlands en omgekeerd. Er zijn veel pagina's waar leerlingen nieuwe woorden moeten opzoeken en opschrijven. Deze pagina's worden hun eigen woordenboek waarin ze altijd kunnen bladeren om een bepaald woord te vinden.

"Chinees Op Maat Boek 1: Entreeblok"
"Chinees Op Maat Boek 1: Entreeblok" biedt leerlingen veel basiskennis over de Chinese taal en klanken. Met daarnaast klankoefeningen en informatie over China en de Chinese cultuur. In deze lesmethode wordt kinderen geleerd de toonhoogten uit te spreken aan de hand van bewegingen. We geloven dat de verschillende toonhoogten beter aan te leren en te onthouden zijn als we ze bij het uitspreken uitbeelden met lichaamsbewegingen. Leerlingen leren ook via spelletjes en bovendien laat deze methode zien wat "Leren leren" betekent om Chinees, maar ook andere moeilijke vakken onder de knie te krijgen.

De lesmethode "Chinees Op Maat"
"Chinees Op Maat" is een nieuwe reeks Chinese lesmethode die in het Nederlands is geschreven. Hij bestaat uit een serie boeken bestemd voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen hebben vaak een ander denkpatroon en zijn vaak visueel ingesteld. Onze methode leert hen de voor volwassenen erg moeilijke tonen op veel intuïtieve manieren. Ze maken kennis met Mandarijn-Chinese en de Chinese cultuur op een manier die beter bij hen past.

Anders aanpakken
Wat ook bijzonder is aan deze methode, is dat 80% van de leerstof uit de methode komt. De leerlingen moeten zelf gezamelijk bepalen wat ze willen leren in de rest van de tijd. We vinden dat de docenten op de eerste plaats de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de lessen, maar die lessen zijn bestemd voor de leerlingen; die daarom ook delen in de verantwoordelijkheid om de stof interessant en leerzaam te maken. Hoe meer de lessen voor hen op maat zijn gemaakt, hoe beter ze kunnen leren en presteren.

Hoewel onze doelgroep leerlingen beter kan leren, is het niet vanzelfsprekend dat ze weten hoe ze moeten presteren. In deze methode maken de leerlingen kennis met de discipline en het genot van het leren van moeilijke stof. Ze moeten bepaalde dingen, zoals het schrift, uit het hoofd leren schrijven en de drie dingen die ze bij het leren van elk woord moeten onthouden, kennen en begrijpen.

Voor veel intelligentere kinderen is leren (erg) makkelijk. Daardoor hebben ze nooit ervaren wat het betekent om iets lastigs te leren, laat staan uit het hoofd te leren of te stampen. Deze methode laat zien hoe ze de discipline om iets moeilijks onder de knie te krijgen op een speelse en leuke manier aan kunnen leren. Wanneer ze iets lastigs goed kunnen doen, ervaren ze een gevoel van succes en ze genieten van het proces.

Waarom hebben we deze methode geschreven?
Er bestaan al heel veel methodes om Chinees te leren. Waarom is het nodig om daar nog een aan toe te voegen? De belangrijkste redenen zijn:

  1. Gedurende vele jaren heeft het Chinees Leercentrum een Engelse methode gebruikt. Dit was soms onhandig, zeker voor kinderen die nog geen Engels kennen.
  2. De meeste methodes zijn niet erg geschikt voor meer- of hoogbegaafde kinderen. De meeste methodes zijn van A-B-C opgebouwd (van eenvoudig naar complex), terwijl veel van onze leerlingen eerst een globaal overzicht willen hebben, voordat ze de 'onderdelen' van een onderwerp willen weten. Deze vereiste van helikoptervisie maakt bijna alle methodes ongeschikt.
  3. Een derde reden is dat de meeste methodes geen informatie geven die direct te maken heeft met het leven in Nederland of dat van de leerling zelf. In deze methode vragen we de van de leerlingen zelf iets uit te zoeken, bijvoorbeeld hoeveel groter is China dan Nederland. Door de verbinding tussen China en Nederland directer te maken, wordt de stof persoonlijker en sterker. Hoe persoonlijker de leerstof is, hoe beter de leerling de informatie kan onthouden.
Belangrijkste leerdoelen:
  • De Chinese taal, vooral de tonen, op een intu´tieve manier leren;
  • Kennismaking met de Chinese cultuur;
  • Deze vier vaardigheden (2S2L): spreken, schrijven, luisteren en lezen;
  • Zelfstandigheid en presenteren--informatie zelf uitzoeken en uitwisselen;
  • Dat leren leuk is, en dat wanneer het leren niet vanzelf komt, er technieken zijn die je erbij kunnen helpen.
"Chinees Op Maat", een reeks van vijf
Dit boek is het eerste van een reeks van vijf boeken. Het is een entreeblok, gevolgd door "Het Leven in Nederland en China", "Wetenschap en Technologie", "Feesten en Spellen" en "Aardrijkskunde".

Boek 3 "Wetenschap en Technologie" komt in het voorjaar 2016 uit.

Meer informatie > >


E: info@chineesleercentrum.nl   |   T: 06 1499 3141   |   Vacature   |   Privacy statements   |   Contact

Alle rechten ©, Copyright Chinees Leercentrum 2007 - 2012
Powered by hippette, Ontwerp & productie rechten
Website is gemaakt voor Internet Explorers