Disclaimer en Privacy statements

Om u en het Chinees Leercentrum te beschermen, hebben wij een aantal gebruikersvoorwaarden opgesteld.Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van het Chinees Leercentrum (verder: CLC) en instellingen en/of personen met wie het CLC speciale toestemming heeft gevraagd. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de CLC-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van CLC, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de sitebezoeker op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens worden opgenomen in het CLC gegevensbestand waarvan CLC houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. CLC kan de gegevens gebruiken voor het informeren van sitebezoekers over nieuws van CLC. CLC kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan CLC (mede)houder is. Persoonsgegevens worden niet door CLC aan derden verstrekt, tenzij CLC daartoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies
Op haar website zou CLC gebruik kunnen maken van zogenaamde "cookies". Een cookie (gegevenselement) wordt gebruikt om het internetverkeer op de site van gebruikers te kunnen registreren. Een cookie maakt individuele voorkeur van een site-bezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina's van de website niet meer mogelijk.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
CLC behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen.


 


E: info@chineesleercentrum.nl   |   T: 06 1499 3141   |   Vacature   |   Privacy statements   |   Contact

Alle rechten ©, Copyright Chinees Leercentrum 2007 - 2012
Powered by hippette, Ontwerp & productie rechten
Website is gemaakt voor Internet Explorers